Till innehåll på sidan

Tryckeritjänster - klart att avropa från

 Publicerad 2021-05-27

Ramavtalen för Tryckeritjänster är nu signerade och klara att avropa från med avtalsstart 2021-05-27.

Förutom avrop genom förnyad konkurrensutsättning så kan man även avropa fastställda varor genom särskild fördelningsnyckel.

Senast ändrad: 2021-05-27