Avropa Profil-och presentartiklar innan ramavtalet upphör

 Publicerad 2022-01-14

Ramavtalet för Profil- och presentartiklar gäller till och med 2022-02-26. Vill du göra avrop från det befintliga ramavtalen gör det snarast möjligt. Kontrakt måste vara tecknat innan befintligt ramavtal löper ut.

Råd 1:
Analysera nuvarande och kommande behov för att eventuellt göra avrop på befintligt ramavtal.

Råd 2:
Överväg att låta avropet omfatta även optioner som kan utlösas framåt i tiden, som exempelvis möjligheten att beställa fler produkter eller tillkommande uppdrag.

 

Statens inköpscentral håller för närvarande på med en förstudie.

Senast ändrad: 2022-01-14