Förlängning av ramavtal inom Managementtjänster – UCK

 Publicerad 2022-06-02

Kammarkollegiet har förlängt samtliga ramavtal inom Managementtjänster – UCK med 12 månader, det vill säga till och med 2023-11-15. Ytterligare en förlängningsoption om 12 månader återstår därefter.

Senast ändrad: 2022-06-02