Prisjustering inom Kaffeautomater

 Publicerad 2022-02-21

En prishöjning på kaffeprodukter kommer att ske av HGM Dryckservice AB, ramavtalsleverantör inom Kaffeautomater, den 22 februari 2022. Skäl till höjda priser är att världsmarknadspriset stigit kraftigt.

Prisjustering i befintliga kontrakt kommer att begäras av HGM Dryckservice AB direkt mot respektive avropsberättigad.

För mer information, kontakta ramavtalsansvarig Stefan Persson.

Senast ändrad: 2022-02-21