Högsta förvaltningsdomstolen, meddelad dom IT-konsulttjänster – snart klart för avrop

 Publicerad 2022-11-18

Den 18 november 2022 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen dom avseende IT-konsulttjänster i vilken de avslår överklagandet.

Kammarkollegiet kommer att påbörja tecknande av ramavtal för delområde 2. Ledning av IT-projekt samt delområde 4. Arkitektur och utveckling.

De nya ramavtalen är på plats för avrop inom kort. Vidare information publiceras snarast när ramavtalen är klara för avrop.

 

Välkommen att kontakta Sara Wedholm, ansvarig projektledare, vid frågor

Senast ändrad: 2022-11-29