Till innehåll på sidan

Förstudie Resebyråtjänster har påbörjats

Publicerad 2022-11-18

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Resebyråtjänster. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet.

Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

Mer information finns på förstudiesidan.

Ansvarig projektledare: Niklas Björns.

Senast ändrad: 2022-11-18