Till innehåll på sidan

Förstudie Revision- och granskningstjänster har påbörjats

Publicerad 2022-09-13

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Revision- och granskningstjänster. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet.

Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

Mer information finns på förstudiesidan.

Ansvarig projektledare: Matilda Sjögren

Senast ändrad: 2022-09-13