Till innehåll på sidan

Bevaknings- och larmcentraltjänster - nu klart att avropas från

Publicerad 2023-04-01

Bevaknings- och larmcentraltjänster är från och med 2023-04-01 klart att avropa från. Ramavtalsområdet omfattar bl.a. standardtjänsterna stationär och ronderande bevakning samt larmutryckning. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning

 

Ramavtalsansvarig: Arthur Mazur, arthur.mazur@kammarkollegiet.se
Biträdande ramavtalsansvarig: Klas Ericsson, klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Senast ändrad: 2023-04-01