Till innehåll på sidan

Förlängning av ramavtalen inom Managementtjänster - Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning (UCK)

Publicerad 2023-05-25

Kammarkollegiet har beslutat att nyttja den sista förlängningsoptionen inom Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning (UCK) och nytt slutdatum för ramavtalen är därmed 2024-11-15. Förstudie för en eventuellt ny upphandling pågår.

Senast ändrad: 2023-05-25