Till innehåll på sidan

Glasögon - Nya ramavtal på plats fr.o.m. 2023-04-03

 Publicerad 2023-03-13

Nuvarande ramavtalsområde inom Glasögon gäller t.o.m. 2023-04-01. Fr.o.m. 2023-04-03 kommer det nya ramavtalsområdet vara tillgängligt på avropa.se för att kunna avropas från.

Ramavtalsansvarig, Gunilla Lannestedt.

Senast ändrad: 2023-03-13