Till innehåll på sidan

Påminnelse om att avropa Möbler och inredning innan ramavtalen löper ut

 Publicerad 2023-09-06

Ramavtalen för Möbler och inredning gäller till och med 15 september 2023. Ramavtalen inom delområde Arbetsplats och förvaring har dock förlängts.

Om behov föreligger bör ni avropa från Möbler och inredning snarast möjligt. Avrop genom särskild fördelningsnyckel är möjlig medan en ny förnyad konkurrensutsättning blir svår att hinna med. Tilldelning ska ha skett innan ramavtalsområdet löper ut. 

Information om pågående upphandling inom Möbler och inredning.

Senast ändrad: 2023-09-06