Till innehåll på sidan

Upphandling av Revision- och granskningstjänster har påbörjats

 Publicerad 2023-04-18

Nu är förstudien inför upphandling av Revision- och granskningstjänster avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierapporten.

Välkommen att kontakta Matilda Sjögren, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Senast ändrad: 2023-04-18