Till innehåll på sidan

Förstudie Hygien- och städprodukter har påbörjats

 Publicerad 2023-03-02

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Hygien- och städprodukter där området Personlig skyddsutrustning ska inkorporeras. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet.

Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området. Mer information finns på förstudiesidan . Ansvarig projektledare: Gabrielle Lantz

Senast ändrad: 2023-03-02