Kontorsmateriel - Extern remiss, förlängd svarstid

 Publicerad 2023-01-24

Svarstiden för extern remiss avseende Kontorsmateriel är förlängd. Vi önskar att få era svar senast 2023-02-10. Läs mer på upphandlingssidan.

Senast ändrad: 2023-01-24