Till innehåll på sidan

Tolkförmedlingstjänster - ramavtal klart att avropa från 2023-04-26

Publicerad 2023-04-25

Kammarrättens tidigare beslut om att inte meddela prövningstillstånd gällande överprövningen av upphandlingen av tolkförmedlingstjänster överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) varpå det yrkades att HFD skulle besluta att Kammarkollegiet inte fick ingå avtal avseende upphandlingen tolkförmedlingstjänster. HFD fattade den 24 april beslut om att avslå yrkandet om interimistiskt förordnande vilket innebär att ramavtal har tecknats.

Sedan tidigare har det varit möjligt att avropa från anbudsområdena Jämtlands län, Kronobergs län och Södermanlands län i delområde 1. Från och med 2023-04-26 kommer det att vara möjligt att avropa från samtliga anbudsområden som ramavtalet omfattar.

Vid frågor gällande avrop från kommande ramavtal, kontakta Charlotte Hansson, ansvarig ramavtalsförvaltare.

Senast ändrad: 2023-04-25