Till innehåll på sidan

Upphandling av Hygien- och städprodukter har påbörjats

Publicerad 2023-09-18

Nu är förstudien inför upphandling av Hygien- och städprodukter avslutad och beslut har fattats att en ny upphandling ska genomföras.

upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierapporten.

Senast ändrad: 2024-04-02