Till innehåll på sidan

Annonserade upphandlingar – Konferenser och möten (kompletterande)

Publicerad 2024-02-14

Kammarkollegiet har annonserat 5 separata upphandlingar avseende konferenser och möten kompletterande upphandling enligt följande:

  • Små konferenser och möten 2022, Helpension antal deltagare 5–60, diarienummer 23.3-263-2024
  • Små konferenser och möten 2022 Helpension antal deltagare 61–150, diarienummer 23.3-264-2024
  • Små konferenser och möten 2022 Dagkonferens antal deltagare 5–60, diarienummer 23.3-265-2024
  • Små konferenser och möten 2022 Dagkonferens antal deltagare 61–150, diarienummer 23.3-266-2024
  • Stora konferenser och möten 2022 från och med 151 deltagare, diarienummer 23.3-267-2024

Sista anbudsdag är den 21 mars.

Se mer information på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Lisa Sundberg

Senast ändrad: 2024-05-24