Till innehåll på sidan

Extern remiss - Litteratur

 Publicerad 2024-03-26

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för E-litteratur inom Ramavtalsområdet Litteratur har nu Statens inköpscentral publicerat en extern remiss.

För mer information, vänligen läs det bifogade dokumentet ”Information om extern remiss” på upphandlingssidan

Intressenter välkomnas att lämna remissvar via e-post senast 2024-04-10 till Birgitta Österman

Senast ändrad: 2024-04-02