Till innehåll på sidan

Möbler och inredning - inget prövningstillstånd i Kammarrätten

Publicerad 2024-07-05

Kammarrätten i Stockholm fattade den 3 juli 2024 beslut om att inte meddela prövningstillstånd i överprövningen gällande upphandlingen Möbler och inredning, vilket innebär att förvaltningsrättens avgörande står fast.

Om beslutet inte överklagas kan avtal tecknas efter att avtalsspärren löper ut. Avtalsspärren löper ut den 15 juli 2024.

Välkommen att kontakta William Friberg, ansvarig projektledare, vid frågor.

Senast ändrad: 2024-07-05