Informationsfilmer om våra ramavtal

Här kan du ta del av det informationsseminariet IT Drift som ägde rum 30 januari 2018.
Nedan kan du se agendan och vid vilka tidpunkter du kan finna dessa i filmen.

00.00
Inledning (Mikael Larsson)
Om upphandlingen och vad händer med IT Drift Mindre? (Hans Sundström)
Ramavtalens grunddata, struktur, innehåll och leverantörer (Mikael Larsson)
Avtalsdokument  (Mikael Larsson)

52.50
Avropsstöd (Mats Rihed)
Frågor & Svar (Mikael Larsson)

1.25.00
Dataskyddsförordningen - GDPR (Gabriella Sydorw)
Avslutning (Mikael Larsson)

Se vår film om ramavtalet Tryckeritjänster för att få tips om hur du bäst kan nyttja det.

För att komma till ramavtalssidan för Tryckeritjänster, klicka här.

Vid frågor, kontakta gärna ramavtalsansvarig Klas Lindström.

Detta ramavtalsområde omfattar IT-utbildning till anställda inom offentlig sektor. Ramavtalet omfattar utbildningsområdena programvara, systemutveckling, ledning och styrning inom IT samt infrastruktur. Det omfattar även konsulttjänster i form av kompetenskartläggning och kompetensförvaltning avseende utbildning inom IT.

För att komma till ramavtalssidan för IT-utbildning, klicka här.

Vid frågor, kontakta gärna Ulla-Karin Josefsson.

Informationsfilm om ramavtalet för Skanningstjänst.

Ramavtalet för Skanningtjänst omfattar skanning och tolkning av leverantörsfakturor.

Tolkning av leverantörsfakturorna görs utifrån en miniminivå eller en utökad nivå. Arkiveringstjänst är också möjligt att avropa vid behov.