Till innehåll på sidan

Kontorspapper

Nuvarande ramavtal löper ut den 30 januari 2027.

Planerad

Förstudie beräknad start: Februari 2025
Upphandling beräknad start: Augusti 2025

Statens inköpscentral planerar att genomföra en förstudie under 2025.

Nuvarande ramavtal för kontorspapper innefattas av två delområden. Exempel på produkt är Vitt kopieringspapper, Papper för fyrfärgskopiering motsvarande 4CC, Färgat papper, Arkivbeständigt papper, Åldringsbeständigt papper, med flera.

Senast ändrad: 2024-03-25