Till innehåll på sidan

Anmälningsformulär för ny resebyrå

När er myndighet har avropat en resebyrå behöver Statens inköpscentral få meddelande om detta för att ramavtalsleverantörerna ska kunna ladda upp avtalade priser i sina respektive resebokningssystem.

 

 

För information om behandlingen av dina personuppgifter hänvisas till Kammarkollegiets webbplats

 

Observera att ni själva, (inte Kammarkollegiet), ansvarar för behandlingen av resebyråns personuppgifter i detta avseende.

Senast ändrad: 2023-05-16