Krav ställda kring e-identifiering och e-underskrift i vissa ramavtalsområden inom familjen Programvaror och tjänster

Aktuella ramavtalsområden: Giltighetstid:
PT19IF Informationsförsörjning Upphandlingen överprövad
PT19PL Programvarulösningar 2023-02-28
PT19SU Systemutveckling 2023-05-31
PT19VSO Vård skola omsorg 2023-01-01


I dessa ramavtalsområden har krav ställts på att e-identifiering och e-underskrifter ska kunna levereras. Nedan följer de krav som ställts.
Kraven innebär i huvudsak att de aktuella funktionerna ska kunna levereras. När det gäller e-underskrifter kan avrop göras med referens till DIGGs specifikationer för underskriftstjänst.
Som stöd vid avrop finns en vägledning framtagning.

PT19IF Informationsförsörjning (Upphandlingen överprövad)

1.4.1 Upphandlingsföremål
Identitets- och åtkomsthantering. Elektroniska underskrifter med e-legitimation och identifiering med e-legitimation.
3.4.8 Identitets- och åtkomsthantering
Anbudsgivaren ska erbjuda en programvara för identitets- och åtkomsthantering för installation i kunds IT-miljö.
Med programvara för identitets- och åtkomsthantering menas en programvara som används för att fastställa vilka användare som har tillgång till nätverk och vilka system (resurser) varje användare ska få komma åt.
3.5.1 E-identifiering som molntjänst
Anbudsgivaren ska erbjuda identifiering med e-legitimation som privat molntjänst eller publik molntjänst.
a. Uppfyller anbudsgivaren krav på e-identifiering?
b. Stöds två e-legitimationer?
c. Ange första e-legitimation som stöds.
d. Ange andra e-legitimation som stöds.
3.5.2 E-underskrift som molntjänst
a. Uppfyller anbudsgivaren krav på e-underskrift?
b. Stöds två e-legitimationer?
c. Ange första e-legitimation som stöds.
d. Ange andra e-legitimation som stöds.

PT19PL Programvarulösningar (2023-02-28)

1.4.1 Upphandlingsföremål
Elektroniska underskrifter med e-legitimation och identifiering med e-legitimation.
3.4.10 Identitets- och åtkomsthantering
Anbudsgivaren ska erbjuda en programvara för identitets- och åtkomsthantering för installation i kunds it-miljö. Med programvara för identitets- och åtkomsthantering menas en programvara som används för att fastställa vilka användare som har tillgång till nätverk och vilka system (resurser) varje användare ska få komma åt.
3.5 Krav på molntjänster
3.5.1 E-identifiering och e-underskrift som molntjänst
Anbudsgivaren ska erbjuda identifiering och underskrift med e-legitimation som privat molntjänst eller publik molntjänst.
a. Uppfyller anbudsgivaren krav på e-identifiering och e-underskrift?
b. Stöds flera e-legitimationer?
c. Ange vilka e-legitimationer som stöds.


PT19SU Systemutveckling (2023-05-31)

3.4.5 Identitets- och åtkomsthantering
Anbudsgivaren ska erbjuda en programvara för identitets- och åtkomsthantering för installation i kunds it-miljö. Med programvara för identitets- och åtkomsthantering menas en programvara som används för att fastställa vilka användare som har tillgång till nätverk och vilka system (resurser) varje användare ska få komma åt.
3.5 Krav på molntjänster
3.5.1 E-identifiering och e-underskrift som molntjänst
Anbudsgivaren ska erbjuda identifiering och underskrift med e-legitimation som privat molntjänst eller publik molntjänst.
a. Uppfyller anbudsgivaren krav på e-identifiering och e-underskrift?
b. Stöds flera e-legitimationer?
c. Ange vilka e-legitimationer som stöds.

PT19VSO Vård skola omsorg (2023-01-01)

1.4.1 Upphandlingsföremål
Exempelvis avseende e-identifiering och e-underskrift, elevstöd, friskvård, identitets- och åtkomsthantering för vård och omsorg,
3.4 Krav på programvaror för installation i kunds it-miljö
3.4.1 Identitets- och åtkomsthantering för vård och omsorg
Anbudsgivaren ska erbjuda en programvara för identitets- och åtkomsthantering för vård och omsorg för installation i kunds it-miljö. Med programvara för identitets- och åtkomsthantering för vård och omsorg menas en programvara som används för att fastställa vilka användare som har tillgång till nätverk och vilka system (resurser) varje användare ska få komma åt.
För att styrka att anbudsgivaren har kompetens gällande angiven programvara bör anbudsgivaren redovisa en konsult som kan utföra konsulttjänsten installation samt en konsult som kan utföra konsulttjänsten systemutveckling av angiven programvara. Konsulter ska ha lägst kompetensnivå 4 enligt definitionerna i bilaga Kravkatalog och vara anställda hos anbudsgivaren eller tillhandahållas av anbudsgivarens konsulttjänstleverantör. Kravet verifieras genom att anbudsgivaren beskriver ett uppdrag som namngiven konsult genomfört och som innefattar installation samt systemutveckling av angiven programvara.
3.5.1 E-identifiering och e-underskrift som molntjänst
Anbudsgivaren ska erbjuda identifiering och underskrift med e-legitimation som privat molntjänst eller publik molntjänst.
a. Uppfyller anbudsgivaren krav på e-identifiering och e-underskrift?
b. Stöds flera e-legitimationer?
c. Ange vilka e-legitimationer som stöds.