Till innehåll på sidan

Förklaring av ISBN nr/Utgivningsland

Definition på utgivare och utgivningsland, kan ses på ett ISBN nr (international Standard Book Number) som är en unik identifikator för monografiska publikationer, till exempel böcker och kartor som är utgivna för allmän spridning. Identifikatorn underlättar återsökbarhet av publikationer vid sökning, beställning och distribution.

ISBN nr finns i bokens första sida, (pärmen) med ett 13-siffrigt ISBN nr som börjar med ett tresiffrigt - och därefter tvåsiffrigt nr för utgivningsland, exempel, prefix 978 eller 979 och därefter ett 10-siffrigt nr där 91 står för Sverige som utgivningsland och övriga är utländskt utgivningsland.

Senast ändrad: 2023-12-21