Till innehåll på sidan

Bokningsregler Hotelltjänster kategori Longstay


Ramavtalets bokningsregler


Tillämplighet

Ramavtalets bokningsregler är tillämpliga på avtalsförhållandet mellan Ramavtalsleverantören och Avropsberättigad som har ingått Kontrakt och utgör bilaga till Kontrakt. Ramavtalets bokningsregler är tillämpliga för varje Avrop som sker inom ramen för Ramavtalet oberoende av om detta anges i Avropsförfrågan eller inte.

Bokningar

Avropsberättigade får göra Avrop från Ramavtalet och får inte vägras bokning av lediga rum/lägenheter som omfattas av Ramavtalet.

Bokningsavgift och förskottsbetalning får ej debiteras Avropsberättigade.

Ankomst och avresa

Incheckning av rummet/lägenheten ska kunna ske senast från kl 15.00 på ankomstdagen.

Utcheckning av rummet/lägenheten ska kunna ske senast kl 12.00 på avresedagen.

Uteblivet rum/lägenhet

För det fall Ramavtalsleverantören inte kan erbjuda Avropsberättigad hotellrum/lägenhet hos sig enligt Kontrakt är Ramavtalsleverantören skyldig att, utan merkostnad för Avropsberättigad, boka minst likvärdigt hotellrum/lägenhet hos annat hotell/anläggning. Ramavtalsleverantören ska dock om möjligt i första hand boka hotellrum/lägenhet enligt rangordningen inom det geografiska ramavtalsområdet (ort/zon). Ramavtalsleverantören äger inte rätt att fakturera Avropsberättigad för mer än om Ramavtalsleverantören tillhandahållit hotellrum/lägenhet hos sig enligt Ramavtalet och där avtalade priser.

Avbokning och utebliven ankomst


För bokningar upp till och med nio (9) hotellrum/lägenheter:

  • Vid bokning av hotellrum/lägenhet för en (1) vecka – fri avbokning senast kl. 18.00 dagen innan ankomst.
  • Vid bokning av hotellrum/lägenhet för två (2) veckor – fri avbokning senast kl. 18.00 tre (3) dagar innan ankomst.
  • Vid bokning av hotellrum/lägenhet för tre (3) veckor – fri avbokning senast kl. 18.00 fem (5) dagar innan ankomst.
  • Vid bokning av hotellrum/lägenhet för fyra (4) veckor eller längre – fri avbokning senast kl. 18.00 sju (7) dagar innan ankomst.

Uteblir avbokningen eller sker avbokning senare än ovan regler ska Avropsberättigad betala för en (1) vecka.

Vid bokning av tio (10) hotellrum/lägenheter eller fler gäller följande avbokningsregler:

  • Vid avbokning senare än 28 kalenderdagar innan ankomst, 50 % debiteras Avropsberättigad
  • Vid avbokning senare än 14 kalenderdagar innan ankomst 75 % debiteras Avropsberättigad
  • Vid avbokning senare än sju (7) kalenderdagar innan ankomst 100 % debiteras Avropsberättigad

Vid bokning av tio (10) hotellrum/lägenheter eller fler bör Ramavtalsleverantören skicka en skriftlig påminnelse till Avropsberättigad avseende bokningsreglerna senast sju (7) kalenderdagar innan sista dag som avbokning kan ske utan kostnad.

Dessa avbokningsregler gäller endast under förutsättning att Ramavtalsleverantören efter skäliga ansträngningar inte kunnat återsälja hotellrum/lägenheter.

Senast ändrad: 2023-01-26