Till innehåll på sidan

Information med anledning av kriget i Ukraina

Leverantörer inom ramavtalsområdet IT Drift signalerar att det finns risk för försenade leveranser och påtalar ett eventuellt behov av att begära höjda priser till följd av bland annat ökade produktions- och leveranskostnader.

Följande omständigheter uppges kunna leda till begäran om höjda priser.

  • Ökade energikostnader som får påverkan i hela produktionskedjan.
  • Den nuvarande situationen med stora prisökningar på elförsörjning och drivmedel samt containerbrist och förändrade transportrutter ger prisökningar för logistik och frakt.
  • Hög inflation och påverkan på valutakurser, inte minst USD.
  • Stora prisökningar på råvarusidan.

Följande omständigheter uppges kunna leda till risk för leveransförseningar.

  • Ersättning av delar av sortiment eller byte av underleverantörer vilket kan förlänga leveranstiden.
  • Osäkra och eventuellt längre leveranstider på råvaror och komponenter som behövs för den slutgiltiga produkten.

Observera att ovanstående baseras på ramavtalsleverantörernas information och bedömningar av situationen. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har inte tagit ställning till vad detta kan få för avtalsmässiga konsekvenser, vid beaktande av ramavtalets bestämmelser och lagen om offentlig upphandling.

Senast ändrad: 2022-04-06