Avropstjänst för tolkar snart klar för drift

 Publicerad 2019-04-03

Kammarkollegiets nya avropstjänst för tolkar är snart klar för driftsättning. Avropstjänsten är utvecklad helt enligt villkor i ramavtalet för tolkförmedlingstjänster och kommer att utgöra ett stöd för hela avropsprocessen.

Under maj kommer tjänsten att initieras i begränsad omfattning i form av pilotdrift för ett antal anmälda myndigheter, men det är möjligt för fler myndigheter att ansluta sig till piloten.

För mer information om piloten och intresseanmälan kontakta ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se

För mer information om avropstjänsten

 

Senast ändrad: 2019-04-03