Fler och uppdaterade stöddokument finns nu publicerade

 Publicerad 2019-06-14
En kaffekopp

En uppdaterad avropsblankett finns nu publicerad. I blanketten är en utvärderingsflik tillagd som kan vara till hjälp vid utvärderingen. Det finns också en mall för användning vid sammanställning av utvärderingsresultatet.

Inom kort kommer avropsexempel att publiceras som ett extra stöd. Vägledningen kommer också ses över och uppdateras till ny version.

Observera att avropsblankett och andra stöddokument är frivilliga att använda. Har ni egna rutiner/stöddokument/stödsystem så ska dessa självklart användas.

Senast ändrad: 2019-06-14