Förlängning av ramavtal - Klienter

 Publicerad 2019-06-28

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalet inom området Klienter till och med 2021-01-31.