Förlängning av ramavtalen för tryckeritjänster

 Publicerad 2019-02-12

Statens inköpscentral har förlängt ramavtalen för tryckeritjänster med 12 månader. T.o.m. 2020-05-08 för delområde förnyad konkurrensutsättning och t.o.m 2020-02-23 för delområde rangordning kontorstryck (upp till 50.000 SEK).

Kontaktperson: Klas Lindström