Informationsseminarier om nytt ramavtal för IT-konsulttjänster resurskonsulter - region Södra

 Publicerad 2019-03-11

Kammarkollegiet genomför tre informationsseminarier om nytt ramavtal för IT-konsulttjänster resurskonsulter - region Södra. Seminarierna genomförs i

  • Göteborg - 2 april
  • Malmö - 3 april
  • Jönköping - 4 april

Mer information hittar du på seminariesidorna.

Senast ändrad: 2019-03-11