Klart för avrop - Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster

 Publicerad 2019-04-24
Kaffekopp

Några viktiga förändringar mot tidigare ramavtal:

  • Avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning.
  • Ingen regionindelning.
  • Intentionen med ramavtalen är att man gör avrop av en funktion inte speciella automater.
  • Möjlighet att avropa för hela er myndighet trots olika löptider på era nuvarande automater.
  • Inga regleringar av hyresperioder för automater – dock längst 48 månader.
  • Ramavtalsleverantören ger förslag på totallösning för er myndighet i sitt avropssvar.

Läs mer på ramavtalssidan för kaffeautomater respektive vattenautomater samt i vägledningarna under ”Gemensamma dokument”.
 

Senast ändrad: 2019-04-25