Klient - Överprövat ramavtal

 Publicerad 2019-10-31

Kammarkollegiet vill härmed informera om att ramavtalet med Advania Sverige AB har blivit överprövat. Kammarrätten i Stockholm har kommit med en dom som förklarar ramavtalet ogiltigt

Kammarkollegiet analyserar just nu domen och kommer att besluta om vidare hantering.