Överlåtelse av ramavtal

 Publicerad 2019-05-16

Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal. Via fusion har DAV Partner AB org.nr 556609-4842 överfört ramavtalet nr 23.3-7192-16:005 i sin helhet till JML System AB org.nr 556643-2802. Inga ändringar i övrigt.