Till innehåll på sidan

Prisjustering - Tolkförmedlingstjänster

 Publicerad 2020-01-01

Fr.o.m. den 1 januari 2020 gäller uppdaterade priser för tolkförmedlingstjänster. Arvoden och annan ersättning till tolkar justeras i enlighet med Domstolsverkets tolktaxa. Förmedlingsavgiften som utgörs av en procentsats av taxan justeras i motsvarande omfattning.

Senast ändrad: 2020-01-01