Prisjustering Språk- och översättningstjänster

 Publicerad 2019-09-25

Avtalade priser vid rangordnade avrop i ramavtalen för Språk- och översättningstjänster justeras från 2019-10-01 i enlighet med ramavtalsvillkoren. Justeringen är på 1,00 % och beräknas enligt SCB arbetskostnadsindex (AKI). Uppdaterade priser som gäller fr.o.m. 2019-10-01 och 12 månader framåt finns på avropa.se fr.o.m. samma dag. Även priser för tjänster i löpande kontrakt (leveransavtal) kan justeras med 1,00 % om part så begär.