Ramavtal för drivmedel

 Publicerad 2019-08-16

De befintliga ramavtalen för drivmedel löper t.o.m. den 15 september 2019. Nya ramavtal träder i kraft den 16 september. Tidigast fr.o.m. detta datum kan köp av varor och tjänster (avrop) göras från de nya ramavtalen. Fram till dess gäller de befintliga ramavtalen.

Däremot är det möjligt att redan nu beställa nya drivmedelskort. Dessa kort blir dock giltiga med de nya ramavtalens villkor först den 16 september. Även för befintliga kort gäller de nya villkoren fr.o.m. den 16 september. Information om korthantering hittar du under respektive ramavtalsleverantör på ramavtalssidan för de nya ramavtalen ”Drivmedel – fr.o.m. 2019-09-16”.