Ramavtal gällande Ljuskällor

 Publicerad 2019-02-19

Som tidigare meddelats så är upphandlingen av nya ramavtal för ljuskällor försenad. Statens inköpscentral räknar med en avtalslös period på ca fyra månader. Nya ramavtal planeras vara på plats i juli 2019.

Om behov av ljuskällor finns så rekommenderar Statens inköpscentral er att snarast möjligt göra avrop från det gällande ramavtalet. Ramavtalen upphör att gälla 1 mars.