Ramavtalsförlängning - Datacenter

 Publicerad 2019-02-07

Ramavtalsområdet Datacenter kommer att förlängas till och med 2020-12-31.

En uppdatering av avtalsperioden kommer att ske på avropa när samtliga avtal är signerade.