Tolkförmedlingstjänster - störningar i telefonväxel

 Publicerad 2019-06-18

Kammarkollegiet har fått kännedom om att det f.n. kan vara svårt att nå vissa tolkförmedlingar via telefon. Bokning av tolk bör därför främst göras via tolkförmedlingarnas egna webbaserade bokningssystem eller via de e-postadresser som framgår under respektive leverantör under Tolkförmedlingstjänster på avropa.se. Störningarna kan även i viss mån påverka kvalitén på telefontolkningar.

 

Senast ändrad: 2019-06-18