Visolit Sweden 91 AB namnbyter

 Publicerad 2019-08-29

Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal. Via fusion har Visolit Sweden 91 AB org.nr. 556582-7291 överfört ramavtalet nr 23.3-2401-16:FKU004 i sin helhet till org.nr. 556556-6535 Visolit Sweden AB. Inga ändringar i övrigt.