Avrop av tjänstefordon

 Publicerad 2020-06-29

Den 1 juli 2020 träder en ny förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar i kraft. Den innebär att statliga myndigheter, med vissa undantag, i första hand ska köpa miljöbilar men kan även om särskilda skäl föreligger anmäla avsteg till Transportstyrelsen och köpa bilar som inte klassas som miljöbilar men som har ett visst maximalt utsläppsvärde av CO2.  Som trafiksäkerhetskrav gäller alkolås samt 5 stjärnor enligt Euro NCAP eller intyg, max 5 år gammalt. Även för säkerhetskraven finns möjlighet att anmäla avsteg.

För det statliga ramavtalet innebär detta att ett antal bilmodeller som inte uppfyller kravnivåerna tas bort från fordonslistan. I övrigt blir samtliga avropsbara modeller kvar och för fyrhjulsdrivna modeller sker ingen förändring eftersom dessa är undantagna i ramavtalet. Fordonslistan kommer att uppdateras efter de nya förhållandena.

Senast ändrad: 2020-06-29