Avtalsförlängning - Städtjänster

 Publicerad 2020-01-16

Statens inköpscentral har förlängt ramavtalen för Städtjänster t.o.m. 2021-03-31.