Avtalsstart - Revision och granskningstjänster

 Publicerad 2020-02-28

Fr.o.m. måndag den 2 mars kan man avropa från ramavtalområdet Revision och granskningstjänster som består av följande delområden:

  • Avtalsuppföljning
  • It-revision
  • Forensic
  • Miljö och hållbarhet
  • Internrevision
  • Finansiell revision

Kontaktperson: Karl Ekman

Senast ändrad: 2020-02-28