Avtalstillägg/förtydligande Kaffe- och vattenautomater

 Publicerad 2020-06-11

Ett avtalstillägg/ förtydligande har överenskommits mellan Kammarkollegiet och ramavtalsleverantörerna avseende prisjusteringsklausulerna i ramavtalet. Tillägget/förtydligandet avser prisjustering av automater och varor (exklusive kaffe) samt tjänster (serviceavtal). Detta påverkar i högsta grad prisjusteringar för tecknade kontrakt inom Kaffe- och vattenautomater. Avtalstillägg/förtydligande finns att läsa i dokumentet ”Avtalstillägg/Förtydligande” under ”Gemensamma dokument”, ”Avtalsdokument”. Om behov finns av signerat avtalstillägg/förtydligande per ramavtalsleverantör, kontakta ramavtalsansvarig.

Senast ändrad: 2020-06-12