Bevakningstjänster - överlåtelse av ramavtal

 Publicerad 2020-09-28

Företaget All Bevakning i Uppsala AB har i sin helhet förvärvats av Cequred International AB. Kammarkollegiet har godkänt att Cequred International AB tar över ramavtalet och därmed även övertar samtliga åtaganden och skyldigheter som All Bevakning i Uppsala AB har haft. Ramavtalet gäller Stockholms och Uppsala län.

 

 

 

Senast ändrad: 2020-09-28