Bokning av översättning i rådande läge

 Publicerad 2020-03-23

Många myndigheter beställer översättningar om Corona-läget just nu, oftast med kort varsel. Det kan innebära ett högre tryck på översättare i vissa språk och högre kostnader för kunder som beställer expressleveranser. Räkna generellt med längre leveranstider p.g.a. sjukfrånvaro bland både översättare och personal hos leverantörerna. Det kan t.ex. innebära att tillgången på auktoriserade översättare blir begränsad. Underrätta gärna leverantören i förväg om någon översättning kommer att behövas under t.ex. helger. Då finns det större chans att leverantören hinner leverera allt på kort varsel. En rekommendation är också att om möjligt använda digitala beställningsvägar istället för vanlig post.
Tänk på att avrop ska göras med förnyad konkurrens om uppdraget är omfattande eller beställaren har särskilda krav på t.ex. antal ord, leveranstid och översättarens kompetens. Se vägledning på avropa.se.