Bokning av tolk

 Publicerad 2020-03-13

Under rådande läge med Corona-viruset är många tolkar oroliga för att tolka på plats. Kammarkollegiet vill därför rekommendera avropande myndigheter att i första hand välja distanstolkning d.v.s. telefon, Skype eller liknande som inställelsesätt, vilket skulle underlätta vid bokning av tolk. Vi hoppas på förståelse från tolkanvändare för de olägenheter det kan innebära.