Bokning av tolk

 Publicerad 2020-03-13

Under rådande läge med Corona-viruset är många tolkar oroliga för att tolka på plats. Kammarkollegiet vill därför rekommendera avropande myndigheter att i första hand välja distanstolkning d.v.s. telefon, Skype eller liknande som inställelsesätt, vilket skulle underlätta vid bokning av tolk. Vi hoppas på förståelse från tolkanvändare för de olägenheter det kan innebära.

Senast ändrad: 2020-03-13