eFKU – ett nytt stöd för enkel anskaffning på AV och videokonferens

 Publicerad 2020-09-16

Statens inköpscentral har tagit fram ett nytt stöd för enkel anskaffning av varor till mindre belopp på ramavtalet AV och videokonferens. Denna typ av avrop kan exempelvis omfatta ett mindre antal användarnära produkter som handburna kameror eller andra mindre avrop av varor som kan avropas på ramavtalet AV och videokonferens.


Avrop på ramavtalet sker med förnyad konkurrensutsättning och dokumenten med de nya mallarna har fått benämningen eFKU (enkel förnyad konkurrensutsättning).

Läs mer om mallarna i eFKU och när de kan användas här.
Mallarna i eFKU finns under ”Gemensamma dokument” här.