Ekonomisystem som tjänst - Förlängning av ramavtal

 Publicerad 2020-01-20

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat beslut om att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom Ekonomisystem som tjänst till och med den 1 november 2022.

Senast ändrad: 2020-01-20